Huisreglement

Huisreglement Kinderdagverblijf Nellie & cezar

 

Kinderdagverblijf Nellie&Cezar is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt.

 

Contactpersoon van het kinderdagverblijf

De leiding is in handen van D’Hondt Stephanie. Als leidinggevende coördineert zij de activiteiten, en onderhoudt het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

De leidinggevende zal altijd aanwezig zijn.

De contactgegevens van het kinderdagverblijf zijn :

Nellie&Cezar

Remi Baertlaan 1

8793 Sint-Eloois-Vijve

0495/67.62.16

info@nelliecezar.be

 

Doelgroepomschrijving

In het kinderdagverblijf zijn alle kindjes welkom vanaf 6weken tot 3 jaar.

 

Verzekering

Het kinderdagverblijf heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen, alsook een verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen afgesloten.

Aangifte van schade of ongevallen moeten binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de leidinggevende. Deze brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

 

Bereikbaarheid in noodgevallen

In geval van nood is de leidinggevende steeds te bereiken ook buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf op het nummer 0495/67.62.16

 

Klachtenbehandeling

Wij vragen u om bedenkingen of klachten steeds onmiddellijk te bespreken. Samen zullen we trachtten naar een oplossing te zoeken.

Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen, wij verzekeren u dat elke klacht behandeld en beantwoord zal worden.

 

Indien je van mening bent dat je klacht niet voldoende behandeld werd, kan je je wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.

Je kan dit doen via klachtendienst@kindengezin.be of op het nummer 02-533 14 14.

Het kinderdagverblijf is niet verantwoordelijk als deze gegevens gewijzigd worden.

 

Openingsuren en dagen

Het kinderdagverblijf is open van maandag tot vrijdag van 7.00h tot 18.00h.

In juli en december is het kinderdagverblijf gesloten, de exacte data zal ieder jaar uiterlijk tegen oktober bekend gemaakt worden via een schriftelijke mededeling.

Bijkomende sluitingsdagen zullen worden vastgelegd en minstens één maand vooraf meegedeeld worden.

 

De lijst met alle sluitingsdagen zullen ook worden opgehangen in het kinderdagverblijf.

 

Principes van ons pedagogisch beleid

Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig en warm nestje bieden. Een huiselijke omgeving waar ieder kindje zich uniek voelt.

Ieder kind zal de kans krijgen om hun talenten en vaardigheden te ontplooiien.

Wij zullen dan ook bijzondere aandacht besteden aan zelfredzaamheid, flexibiliteit, bewegingsvrijheid en veiligheid.

In ons kinderdagverblijf zal er veel geknutseld worden, de werkjes krijgen jullie mee naar huis. Maar soms gaan wij ook eens een groot knutselwerk maken die we houden in het kinderdagverblijf, om onze ruimte nog meer op te vrolijken. Wat zullen ze fier zijn.

 

In ons kinderdagverblijf werken wij met de handpop kikker, jullie kinderen zullen hem vast heel erg leuk vinden. Met kikker beleven we hele leuke en spannende momenten en hij zal bij ieder kindje erg geliefd zijn. Kikker verzorgen, kikker zijn pyama aan dat leren we hier allemaal.

Maar ook zingen, dansen, boekjes voorlezen,  knutselen en bakken doen we samen met kikker.

Na het middagmaal zal er een liedje worden gezongen, of een verhaaltje worden voorgelezen met kikker, en zo leren de kindjes dat het erna bedtijd is. Routine daar hechten we veel belang aan.

Het wordt zeker een fijne en ongelooflijke ervaring met alle vriendjes samen.

 

Ook besteden wij veel aandacht om de overgang van het kinderdagverblijf naar het klasje vlot te laten verlopen en jullie schatjes goed voor te bereiden. Een voorbeeld hiervan is het zindelijk worden, natuurlijk is ieder kindje anders en zal het ons niet altijd lukken maar we zullen zeker ons best doen. Maar forceren doen wij niet, er wordt gewerkt op het tempo van ieder kindje apart.

 

Principes voor onze samenwerking met ouders en kinderen

Wij willen heel nauw met de ouders samenwerken. Want tenslotte blijven jullie de belangrijkste opvoeders van jullie kindje. Een goede samenwerking en elkaar kunnen vertrouwen is erg belangrijk. Wij informeren je over het verloop van de opvang en pedagogische aanpak. Ook over de vorderingen van je kind.

Wij nodigen jullie dan ook uit om te praten over de eigenheden van jou kind, op die manier weten we onze aanpak dan af te stemmen op de individuele noden van jou kind.

 

Wij zullen werken met een digitaal heen- en weer boekje, jullie kunnen zo ieder moment van de dag jou schatje volgen.

In ons kinderdagverblijf zal de menu en het week-thema iedere week op de website worden geplaatst.

Foto’s vinden jullie  ook terug in ons kinderdagverblijf, wij maken 1x per jaar een foto-collage van jullie schatjes die je dan meekrijgt naar huis.

Zoals in onze overeenkomst ook staat, zijn de ouders op vrijdag vanaf 16.00u welkom in ons kinderdagverblijf en willen wij de mogelijkheid geven om een kopje koffie te drinken en even jullie schatjes te bewonderen. Hoe gaat jou kindje om met de andere vriendjes, wat beleven ze allemaal ? Hier krijg je de kans om het zelf te zien.

En misschien hebben wij wel iets geoefend tijdens de week dat wij dan  laten zien aan onze mama en papa.

 

Graag hadden wij gevraagd om geen speelgoed van thuis mee te brengen, in ons kinderdagverblijf is een groot aanbod aan speelgoed voor ieder leeftijd en behoefte van het kind. Uiteraard kan een knuffel dan weer wel als er naar het bedje gegaan wordt.

 

Wij hebben respect voor ieder kind en onze activiteiten worden aangepast aan iedere leeftijd en interesses van jullie kind. Het is zeker onze bedoeling dat jou kindje geboeid blijft en zich kan blijven ontwikkelen zowel op motorisch, sociaal, en emotioneel vlak.

Ook jullie baby vergeten wij niet en samen gaan wij ook leuke dingen doen, zoals snoezelen zullen ze vast heel erg fijn vinden.

 

Wij zullen geregeld bijscholingen volgen, om te kunnen blijven evalueren en ideeën op te doen.

Ook werken wij nauw samen met andere kinderdagverblijven hier in de buurt.

 

 

Opvangplan

De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst die jullie zullen moeten tekenen. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf. Er wordt gevraagd jou kindje minstens 4 dagen naar het kinderdagverblijf te brengen.

Wijzigingen kunnen enkel en alleen op schriftelijke wijze en dit voldoende vooraf .

Wanneer je het opvangplan wilt wijzigen, leg je dit vast samen met de verantwoordelijke.

 

Let op ! Wanneer de opvanguren niet gerespecteerd worden, zijn wij genoodzaakt om een sanctie te geven en kunnen wij bij herhaaldelijke keren de samenwerking stop zetten.

 

Breng- en haalmomenten

Alle ouders krijgen toegang in ieder lokaal in het kinderdagverblijf.

Er wordt gevraagd om jou kindje op tijd te komen afhalen en dit zeker 5minuten voor sluitingstijd.

Indien je laattijdig je kind komt halen zal er een sanctie volgen, de volgende keer word er een vergoeding gevraagd en dit met 5€ per begonnen kwartier.

 

Komt een ander iemand je kindje ophalen, gelieve daags vooraf dit schriftelijk te noteren met een duidelijke omschrijving van deze persoon. Bij voorkeur steek je een pasfoto bij het inlichtingen blad die jullie bij het begin van de aanvang moeten invullen. Als dit niet is gebeurd kunnen wij spijtig genoeg jou kindje niet meegeven aan de persoon !!

Er wordt gevraagd om jou kindje voor 9.30u te brengen, en vanaf 16.00u terug op te halen dit om het opvanggebeuren niet te verstoren, en omdat wij activiteiten voorzien waar we toch graag alle kindjes bij hebben.

 

Invulformulier met kindgegevens

Bij het tekenen van de overeenkomst word gevraagd het inlichtingenblad correct in te vullen met alle belangrijke gegevens.

Dit blad ligt te allen tijde bij de hand in het kinderdagverblijf.

 

Voeding

Wij vragen om jou kind thuis te laten ontbijten. Wanneer je jou kindje voor 8.00u brengt kunnen wij nog toestaan om een boterham te eten, erna moet het thuis ontbeten hebben.

 

Er word elke dag vers en gevarieerd gekookt in het kinderdagverblijf. Telkens om 10.00u krijgt jou spruit verse soep en al ons eten zal worden gestoomd.

Fles- voeding en dieet voeding daar zorgen de ouders zelf voor.

Bij flesvoeding word gevraagd om de juiste hoeveelheid water en poeder in doseringspotjes mee te brengen.

Jullie kunnen ook een grote doos melkpoeder meebrengen met de naam op van jullie kindje, die wij gedurende de opvangweek bij ons zullen houden.

 

Kleding en verzorging

Wij vragen om jou kindje fris gewassen te brengen naar het kinderdagverblijf. Jullie brengen reserve kleertjes mee die mooi zullen worden opgeborgen in een kastje. Wij vragen ook om alles genaamtekend achter te laten zodat niets verloren kan gaan.

In de zomer vragen wij ook om een petje, hoedje en zonnebrandcreme mee te brengen naar het kinderdagverblijf.

Pampers, natte doekjes, en andere verzorgingsproducten brengen de ouders mee.

In het kinderdagverblijf werken wij met het verzorgingsproduct mustela, indien jullie dit liever niet hebben of jou kindje hier niet tegen kan, gelieve dit te verwittigen aan de verantwoordelijke.

Washandjes, slaapzakjes en dergelijke zijn voorzien in het kinderdagverblijf.

 

Vaccinaties

In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polio verplicht. Maar het is sterk aanbevolen om jou kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema die Kind en Gezin voorlegt.

 

 

Opvang van een ziek kind

Het spreekt voor zich dat zieke kinderen niet terecht kunnen in het kinderdagverblijf. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval jou kind ’s ochtends ziek zou zijn.

 

De verantwoordelijke zal beslissen of jou kind al dan niet terecht kan in het kinderdagverblijf, bij het beslissen denken we aan het belang van jou kind , en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen.

Wanneer zullen we zeker weigeren ?

 • Je kind is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten
 • Je zieke kind heeft teveel aandacht en zorg nodig, zodat de veiligheid van andere kinderen niet gegarandeerd kan worden
 • Bij braken 2 keer tijdens de laatste 24 uur
 • Diarree, bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen de laatste 24 uur
 • Bloedbraken
 • Ademhalingsnood
 • Koorts boven de 38,2  ͦC die samengaat met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, verwardheid of rode uitslag
 • Huiduitslag in combinatie met koorts of een andere verandering in het gedrag
 • Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is.
 • Besmettelijke ziektes waarbij andere kinderen een risico lopen.

 

(De lijst van deze ziekten vind je terug in de infectieziekteklapper van Kind en Gezin)

 

Regelgeving wanneer je kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

Wanneer jou kindje te ziek word zullen wij de ouders verwittigen, indien we niemand kunnen bereiken zullen wij onmiddellijk de huisarts verwittigen.

 

Ook indien het te ernstig ziek word zullen wij eerst en vooral de huisarts/ ambulance bellen.

 

Medicatie

Medicatie zal enkel gegeven worden wanneer een doktersvoorschrift aanwezig is, met de juiste vermelding van de dosis en de wijze van toediening.

 

Er wordt NOOIT medicatie toegediend zonder voorschrift !

Een koortswerend middel kan dan weer wel. Met de naam op van jullie kindje breng je zelf een koortswerend middel mee naar het kinderdagverblijf.

 

Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het kinderdagverblijf heeft wettelijk de toelating om gegevens op te vragen die behoren tot de persoonlijke levenssfeer.

Het kinderdagverblijf delen geen informatie mee over je gezin, je kind of zijn verblijf in het kinderdagverblijf aan derden.

 

De ouders gaan akkoord bij het tekenen van de overeenkomst dat er toelating gegeven is om foto’s te nemen van je kind, en deze op de website te plaatsen. Foto’s worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt. Indien jullie dit liever niet hebben, zullen wij daar ook respect voor hebben en de foto’s van jou kindje niet plaatsen.

 

Bijdrage van het gezin

Bij het tekenen van de overeenkomst  word een voorschot gevraagd van 200€, die te storten is op het rekeningnummer van het kinderdagverblijf.

Dit bedrag word verrekend  op het eind van het verblijf van jou kindje, op de laatste factuur.

 

Sanctionerende vergoeding

Bij onderstaande zaken wordt een vergoeding aangerekend :

 • Wanneer je kind onverwacht niet naar de opvang komt, moet je dit ten laatste voor 9.00u melden. Doe je dit niet dan wordt een bijdrage van 20€ aangerekend.

 

 • Wanneer je je kindje laattijdig afhaalt, per begonnen kwartier 5€.

 

 • Wanneer je kindje steeds minder naar de opvang komt dan hetgeen is afgesproken, wordt een bijdrage van 20€ aangerekend voor elke afwezigheid.

 

 • Bij wanbetaling worden de incassokosten aan jou aangerekend.

 

 

Facturatie en betalingsregeling

Je ontvangt maandelijks  de 1ste dag van de volgende maand een rekening.

Je moet binnen de 10 kalenderdagen betalen, en wij bevelen domiciliëring aan. Bij laattijdige betaling krijg je een schriftelijke herhaling.

Bij meerdere herhaling zal jou kindje geweigerd worden.

 

Fiscaal attest

Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe jaarlijks een tijdig en correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

 

Opzegmodaliteiten voor de ouders

Je kan de opvang beëindigen door dit ten minste 3maand op voorhand te melden. Wanneer je dit niet doet zal je de waarborg niet terug krijgen. Zomaar jou kindje weghouden kunnen wij niet toestaan.

 

Opzegmodaliteiten voor het kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer je het huishoudelijk reglement of individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer je geen gevolg heeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.

 

De opzegging of schorsing worden per aangetekende zending meegedeeld met vermelding van de reden en de ingangsdatum. De waarborg zal bij deze dan ook niet worden terug gestort.

Bij het inschrijven van het kind ontvang je het huishoudelijk reglement.